Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”

Thứ ba, 09/03/2021, 15:10 GMT+7

Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt

đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”

Ngày 30 tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 939/QĐ-UBND về phê duyệt đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu sau:

 - Hỗ trợ 20.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp.

 - 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương án hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh.

 - 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp.

 - Phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

 - 100.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.Trong quá trình thực hiện mục tiêu, ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, là người dân tộc thiểu số, khuyết tật, sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc