Kinh tế hợp tác

Số liệu về kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ sáu, 03/12/2021, 15:51 GMT+7

Số liệu về kinh tế trang trại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

          Theo số liệu báo cáo của Ủy ban nhân dân các quận – huyện, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, trên địa bàn Thành phố có 42 trang trại theo quy định của Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó có 20 trang trại trồng trọt chiếm tỷ lệ 47,6%, 18 trang trại chăn nuôi chiếm tỷ lệ 42,9%, 02 trang trại nuôi trồng thủy sản chiếm tỷ lệ 4,8%, 02 trang trại tổng hợp chiếm tỷ lệ 4,8%, không có trang trại lâm nghiệp và trang trại sản xuất muối.
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc