Logo 2
Vệ sinh môi trường nông thôn

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Thứ năm, 08/11/2018, 14:45 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2020  hoàn thành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1832/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, đến năm 2020 Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành cơ bản việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (gọi tắt là CTRSH) tại nguồn trên địa bàn 24 quận, huyện. Theo yêu cầu của UBND Thành phố, CTRSH phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng và giảm chôn lấp CTRSH trên địa bàn Thành phố; mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại CTRSH khi có phát sinh.

Chất thải rắn sinh hoạt được phân thành 03 nhóm:

- Nhóm 1: Chất thải hữu cơ dễ phân hủy (bao gồm: thức ăn thừa, thực phẩm hư hỏng, các loại rau củ quả hư hỏng, cỏ lá cây các loại, bã trà, cà phê, mía, thơm, xác động vật…)

- Nhóm 2: Nhóm chất thải có khả năng tái chế, tái sử dung hay còn gọi là phế liệu (bao gồm: giấy các loại, đồ nhựa cao su các loại, đồ thủy tinh, đồ kim loại…)

- Nhóm 3: Nhóm chất thải còn lại (bao gồm: vỏ sò ốc các loại, vải sợi, bã than đá, rác nhà vệ sinh…)

- Lưu ý: rác có kích thước lớn (như: xà bần, gỗ, tủ bàn ghế, sofa…) không được bỏ chung vào rác sinh hoạt. Chủ nguồn thải phải thỏa thuận với đơn vị thu gom, vận chuyển có chức năng để chuyển giao.  

Trước mắt, việc phân loại CTRSH được ưu tiên triển khai thực hiện trong năm 2017 đối với các đơn vị hành chính - sự nghiệp, các trường học tại các cấp, các khu vực vui chơi giải trí.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố, trong thời gian qua, công tác phân loại CTRSH tại nguồn đã được quan tâm, Thành phố đã và đang triển khai thí điểm tại các quận 1, 3, 5, 6, 12, Bình Thạnh,... Qua thực hiện chương trình thí điểm, bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: Thành lập Ban chỉ đạo chương trình cấp Thành phố và cấp quận; có sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể quận, phường, ban vận động khu phố, lực lượng nòng cốt,... trong việc thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra đôn đốc các hộ dân thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn; có sự hỗ trợ nhiệt tình của các lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân phân loại CTRSH đúng quy định; mô hình thí điểm nhỏ, tỷ lệ phân loại cao; tại các mô hình thí điểm có Công ty dịch vụ công ích quận thu gom…

Người viết : Nguyễn Thị Thùy Dương - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc