Vệ sinh môi trường nông thôn

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Thứ năm, 08/11/2018, 14:45 GMT+7
Người viết : Nguyễn Thị Thùy Dương - P.Phát triển nông thôn
Ý kiến bạn đọc