Ngành nghề nông thôn

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng trong năm 2022

Thứ tư, 01/06/2022, 15:18 GMT+7

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo

trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng trong năm 2022

     Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố; tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, đặc biệt là các ngành theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả “Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

     Ngày 26 tháng 5 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1697/KH-UBND về thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng, như sau:

     1. Triển khai các khóa đào tạo nghề theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng người học là phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật đủ điều kiện tham gia học các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, trong đó ưu tiên người khuyết tật và các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm, ngư dân.

     2. Tổ chức đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm.

     3. Thực hiện công tác đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố. Tổ chức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố đăng ký nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động. Đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đủ điều kiện để thực hiện công tác đào tạo nghề theo nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

    (Đính kèm Kế hoạch số 1697/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc