Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Thông báo số 253/TB-CCPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thứ sáu, 03/04/2020, 12:15 GMT+7

Thông báo số 253/TB-CCPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 492/QĐ-BNN-KTHT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Công văn số 1204/UBND-TH ngày 31 tháng 3 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 443/SNN-PTNT ngày 22 tháng 02 năm 2019 của
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện
Thông tư
số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Thông báo số 42/TB-SNN ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chi cục Phát triển nông thôn thành phố              Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối một số nội dung sau:

- Tạm thời không nhận hồ sơ trực tiếp liên quan đến công tác kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối.

- Đối với thủ tục Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu: thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Thành phố (theo địa chỉ http://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đối với hồ sơ liên quan đề nghị miễn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và chuyển đổi phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm muối nhập khẩu: thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích.    

- Thời gian thực hiện: 15 ngày, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ Tổ hướng dẫn thực hiện
Dịch vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích của Chi cục phát triển nông thôn Thành phố; số điện thoại: 028.3822.6793 hoặc 028.3822.6141; Email: cdnnnt.ccptnt@tphcm.gov.vn

Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh kính mong quý
tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối phối hợp, thực hiện./.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc