Logo 2
Thủ tục hành chính

Thông báo số 560/CCPTNT-CĐ ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối để phối hợp thực hiện

Thứ tư, 09/06/2021, 10:24 GMT+7
            Nhằm thực hiện các biện pháp góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối để phối hợp thực hiện (đính kèm Thông báo số 560/CCPTNT-CĐ ngày 04 tháng 6 năm 2021)./.
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc