Logo 2
Thông tin

Thông báo số: 693/TB-CCPTNT về việc phân công công chức, viên chức làm việc tại cơ quan

Thứ ba, 27/07/2021, 13:03 GMT+7

Thông báo số: 693/TB-CCPTNT về việc phân công công chức, viên chức làm việc tại cơ quan

Chi cục Phát triển nông thôn từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021, ngày 26  tháng 07  năm 2021

          Căn cứ theo Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 07 năm 2021 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Thông báo số 192/TB-SNN ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo số 692/TB-CCPTNT ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chi cục Phát triển nông thôn phân công công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan như sau:

- Thời gian làm việc:

Thứ 2, 4, 6: Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

Thứ 3, 5: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

 

Thứ hai 26/07

(Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)

Thứ ba 27/07

(Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30)

Thứ tư 28/07

(Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)

Thứ năm 29/07

(Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30)

Thứ sáu 30/07

(Chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00)

Lãnh đạo

0

0

0

0

0

Hoàng Thị Mai

 

 

 

 

 

Cấn Sơn Trường

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

1

1

1

1

1

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

 

 

 

 

Vương Đình Vinh

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thúy An

 

 

 

 

 

Vũ Thụy Như Quỳnh

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Tuyến

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Huệ

 

x

 

x

 

Lê Đăng Lê

x

 

x

 

x

Bùi Văn Nam (Tài xế)

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Vĩ (Tài xế)

 

 

 

 

 

Phòng Phát triển nông thôn và Bố trí dân cư

1

1

0

1

0

Vũ Xuân Dũng

 

 

 

 

 

Trần Thị Thơ

 

 

 

 

 

Phạm Minh Nhật

x

x

 

x

 

Lê Hoài Vũ

 

 

 

 

 

Bùi Quang Minh

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vi Vân

 

 

 

 

 

Phòng Kinh tế hợp tác và Trang trại

1

1

1

1

1

Đỗ Khánh Toàn

 

 

 

 

 

Phùng Ngọc Tâm

x

 

 

x

 

Hoàng Anh Tiến

 

x

 

 

 

Nguyễn Thị Hiền

 

 

 

 

 

Lê Công Hậu

 

 

x

 

x

Phòng Cơ điện, ngành nghề nông thôn

2

2

2

2

2

Giang Ngọc Luân

 

 

 

 

 

Đinh Xuân Khánh

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Minh

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hưu

x

x

x

x

x

Nguyễn Văn Nghĩa

 

 

 

 

 

Trần Vũ Quang

x

x

x

x

x

Tổng

5

5

4

5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lưu ý:

          - Tất cả mọi người đến cơ quan làm việc phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế điện tử.

          - Những người không được phân công làm việc tại cơ quan thì được bố trí làm việc trực tuyến tại nhà (hộp thư công vụ, điện thoại, phần mềm…). Công chức, viên chức, người lao động giữ liên lạc bằng điện thoại 24/24 giờ.

          Trên đây là Thông báo về việc phân công công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan Chi cục Phát triển nông thôn từ ngày 26 tháng 07 năm 2021 đến ngày 30 tháng 07 năm 2021 để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các phòng trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc