Hành chính tổng hợp

Thông báo về mã QR liên kết link bộ tài liệu hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Thứ năm, 16/06/2022, 10:10 GMT+7

Thông báo về mã QR liên kết link bộ tài liệu hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Nhằm đơn giản hóa trong việc cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn làm và nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu, Chi cục Phát triển nông thôn đã lập danh mục bộ tài liệu thông qua việc tạo mã QR liên kết link cung cấp bộ tài liệu để đối tượng tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu tiếp cận một cách đầy đủ và nhanh chóng

Nội dung bộ tài liệu bao gồm:

  1. Tóm tắt thành phần hồ sơ, các bước thực hiện kiểm tra chất lượng, an toàn muối nhập khẩu
  2. Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng một của điện tử mức độ 3, 4
  3. Hướng dẫn hồ sơ tự công bố sản phẩm
  4. Quy trình giải quyết đề nghị miễn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu (muối công nghiệp) sau 3 lần kiểm tra liên tiếp
  5. Quy trình giải quyết đề nghị áp dụng chuyển đổi phương thức kiểm tra giảm đối với muối nhập khẩu (muối tinh, muối thực phẩm) sau 3 lần kiểm tra liên tiếp
  6. Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp được biết Mã QR liên kết link được niêm iết công khai tại phòng Hành chính tổng hợp - Chi cục Phát triển nông thôn (176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM) và trên trang Web của Chi cục Phát triển nông (ccptnt.vn) mục Banner.

Người viết : Thái Thị Hà
Ý kiến bạn đọc