Logo 2
Thủ tục hành chính

Thông báo về tạm ngưng tiếp nhận thủ tục về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo Thông tư số 39

Thứ ba, 24/08/2021, 11:13 GMT+7

Thông báo về việc tạm ngưng tiếp nhận thủ tục hành chính về kiểm tra
chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         Thực hiện Kế hoạch số 737/KH-CCPTNT ngày 22 tháng 08 năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Chi cục Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 742/TB-CCPTNT ngày 23 tháng 8 năm 2021 về việc tạm ngưng tiếp nhận thủ tục hành chính về kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến các tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối được biết và phối hợp thực hiện./.

 

        

(Đính kèm Thông báo số 742/TB-CCPTNT ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn)

Ngày 23 tháng  8 năm 2021

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc