Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày tại chi cục phát triển nông thôn

Thứ hai, 06/06/2022, 10:52 GMT+7

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày tại chi cục phát triển nông thôn đối với 02 thủ tục kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

     Thực hiện Kế hoạch số 686/KH-CCPTNT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Phát triển nông thôn về Kế hoạch triển khai Tháng hành động “Tiếp dân và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày”

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn gồm: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại Chi cục Phát triển nông thôn.

     Chi cục Phát triển nông thôn Thông báo đến người dân và doanh nghiệp như sau:

     Kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2022 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022 vào các ngày thứ sáu hằng tuần từ 17 giờ 00 đến 18 giờ 00 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi cục phát triển nông thôn sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả ngay trong ngày đối với hồ sơ đủ điều kiện thuộc 02 thủ tục Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

     Địa chỉ liên hệ: Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh

     176 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

     Điện thoại liên hệ: 02838226793; 02838226458

     Mail: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn

     Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến các cá nhân, doanh nghiệp được biết và cùng tham gia thực hiện.
Người viết : Thái Thị Hà
Ý kiến bạn đọc