Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Thông tin về Quỹ Hỗ trợ nông dân

Thứ ba, 19/04/2022, 09:13 GMT+7

Thông tin về Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh

     Quỹ Hỗ trợ nông dân được thành lập nhằm hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đồng thời tạo điều kiện để Hội Nông dân Việt Nam đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

     Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay 03 lĩnh vực, ngành nghề sau: (1) Sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; (2) Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ phục vụ đời sống nông dân, phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản; (3) Phát triển ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp.

     Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay không đảm bảo tài sản tối đa 100 triệu đồng đối với hộ gia đình và tối đa 02 tỷ đồng đối với 01 dự án nhóm hộ. Mức phí cho vay hiện hành 0,65%/tháng, mức phí cho vay cụ thể từng thời kỳ do Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố quyết định. Mức phí cho vay cao nhất không quá 80% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng thương mại (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Eximbank, ngân hàng BIDV) đối với tổ chức, cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố từng thời kỳ. Hiện nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân áp dụng 02 loại thời hạn cho vay sau:

     - Cho vay ngắn hạn: các khoản vay có thời hạn đến 12 tháng.

     - Cho vay trung hạn: các khoản vay có thời hạn từ trên 12 tháng đến 36 tháng./.

     (Thông tin chi tiết về Quỹ Hỗ trợ nông dân được quy định tại Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc