Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Thông tin về Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Thứ ba, 19/04/2022, 09:17 GMT+7

Thông tin về Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

     Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế (CWED) hoạt động nhằm giúp phụ nữ nghèo tự tạo việc làm hoặc tăng thêm chỗ làm mới có thu nhập bằng công sức và năng lực của mình; góp phần giảm tình trạng thất nghiệp của phụ nữ; tạo tinh thần hợp tác tương trợ giữa các đối tượng phụ nữ, xây dựng ý thức tiết kiệm và sinh hoạt cộng đồng thông qua hình thức tiết kiệm và sinh hoạt nhóm.

     Mức vay tối đa là 50 triệu đồng, thời hạn không quá 36 tháng đối với cá nhân; mức vay tối đa là 100 triệu đồng, thời hạn không quá 36 tháng đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị. Lãi suất tùy từng đối tượng cho vay, cụ thể:

     - Đối với hội viên, phụ nữ trên địa bàn dân cư, các đơn vị và tại các chợ: lãi suất 0,65 - 0,7%/tháng tính trên dư nợ ban đầu.

     - Đối với hội viên là phụ nữ dân tộc trong diện hộ nghèo, cận nghèo, là phụ nữ khuyết tật: lãi suất 0 - 0,5%/tháng tính trên dư nợ giảm dần.

     - Đối với cán bộ nhân viên Thành Hội, cán bộ tín dụng: lãi suất 0,6%/tháng tính trên dư nợ giảm dần.

    - Đối với cộng tác viên các điểm tín dụng; Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thủ Đức, quận huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường/xã: lãi suất 0,7%/tháng tính trên dư nợ giảm dần.

    - Đối với các doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, các đơn vị kinh doanh, dịch vụ: lãi suất 0,65 - 0,7%/tháng tính trên dư nợ ban đầu./.

(Đính kèm Quyết định số 03/QĐ-QHT ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế về việc ban hành Quy chế cho vay nguồn vốn tín dụng Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế)

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc