Logo 2
Thủ tục hành chính

thông tư số 39/2018/TT-Bộ NN&PTNT ngay 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT có hiệu lực từ ngày 09/02/2019.

Thứ tư, 06/03/2019, 07:17 GMT+7

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT

          Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/02/2019.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tự thực hiện công bố sản phẩm đối với muối nhập khẩu. Bản tự công bố sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

- Đối với nhập khẩu muối thực phẩm (muối ăn): Bản tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT.

- Đối với nhập khẩu muối tinh, bản tự công bố sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639-2013 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT.

Cơ quan kiểm tra sẽ căn cứ vào Bản tự công bố sản phẩm hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định quyết định cho phép nhập khẩu hoặc không cho phép nhập khẩu.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký, trình tự, thủ tục kiểm tra và nhập khẩu muối…

          Thông tư có hiệu lực từ ngày 09/02/2019 và thay thế Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc