Ngành nghề nông thôn

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021–2030

Thứ hai, 11/07/2022, 10:26 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển

làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021–2030

Ngày 07/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 801/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030".
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc