Cải cách hành chính

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ Bưu chính công ích từ ngày 01/11/2022

Thứ ba, 01/11/2022, 10:03 GMT+7

Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu bằng hình thức trực tiếp hoặc dịch vụ Bưu chính công ích từ ngày 01/11/2022

      Ngày 29 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố chính thức vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn, theo đó 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu; Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu sẽ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2;

     Hiện nay, Chi cục Phát triển nông thôn đang tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối trên địa bàn Thành phố thực hiện 02 thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu và Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu trong quá trình chờ Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt và được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn. Chi cục Phát triển
nông thôn sẽ thực hiện 02 thủ tục hành chính nêu trên, như sau:

1. Cách thực hiện (nộp và nhận kết quả):

- Trực tiếp;

- Dịch vụ Bưu chính.

2. Địa điểm thực hiện: Chi cục Phát triển nông thôn - Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Lần 5).

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/11/2022 đến khi có thông báo mới

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần hướng dẫn, vui lòng liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Chi cục Phát triển nông thôn, SĐT: 028.3822.6793; Email: ccptnt.snn@tphcm.gov.vn.

(đính kèm Công văn số 1405/CCPTNT ngày 31/10/2022 của Chi cục Phát triển nông thôn)
Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc