Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Công Tác Bố Trí Ổn Định Dân Cư

Thứ sáu, 27/08/2021, 16:16 GMT+7

Tiếp Tục Triển Khai Thực Hiện Công Tác Bố Trí Ổn Định Dân Cư

Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 4353/BNN-KTHT về việc tiếp tục triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư, trong đó: “Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (trong Quý IV/2021), làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện bố trí dân cư giai đoạn tới đây”.

(Đính kèm Công văn số 4353/BNN-KTHT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc