Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Thứ ba, 29/03/2022, 08:38 GMT+7
Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP

trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc