Kinh tế hợp tác và trang trại

Tổng Kết Ngành Nông Nghiệp Thành Phố Năm 2021

Thứ hai, 24/01/2022, 13:36 GMT+7

Tổng Kết Ngành Nông Nghiệp Thành Phố Năm 2021

Chiều ngày 19 tháng 01 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. Đến dự có đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố.

Tại hội nghị tổng kết, đồng chí Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu cho biết năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn Thành phố. GRDP nông lâm, thủy sản ước đạt 8.086 tỷ đồng, giảm 13,68% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất ước đạt 18.674,7 tỷ đồng, giảm 13,71% so cùng kỳ. Mặc dù tăng trưởng năm 2021 giảm, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được một số kết quả tích cực như: dịch vụ nông nghiệp tăng 1,85%, tỷ trọng giá trị sản xuất nhóm sản phẩm chủ lực tăng thêm 1,6%; sản lượng tổ yến ước đạt 12,95 tấn, tăng 7,9%; đã xuất khẩu 3.416 tấm da cá sấu, giá trị xuất khẩu đạt 4.782,4 triệu đồng gấp 48 lần so cùng kỳ (cùng kỳ đạt 99,4 triệu đồng); 56/56 xã đạt 19/19 tiêu chí nâng cao, trong đó có 55/56 xã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5/5 huyện đạt 9/9 tiêu chí, trong đó 4 huyện (Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ) đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, còn huyện Bình Chánh hiện nay Trung ương đang tổ chức thẩm định.

 Từ những thuận lợi và khó khăn năm 2021, đồng chí Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định Chủ đề năm 2022 của ngành nông nghiệp là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản, cải thiện môi trường đầu tư nhằm hỗ trợ hiệu quả các hợp tác xã, doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp”. Theo đó, xác định một số nhóm giải pháp trọng tâm gồm: thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19; rà soát, điều chỉnh, xây dựng, thực hiện các chính sách, chương trình, kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh chuyển dịch, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; phát triển khoa học công nghệ - ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nông nghiệp; chuyển giao kỹ thuật, công nghệ cao cho người dân cùng góp phần xây dựng đô thị thông minh của Thành phố; duy trì, mở rộng và thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất giống của Thành phố; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác xã, xây dựng chuỗi liên kết nông lâm thủy sản; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân Thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giai đoạn 2022 - 2025. Nhằm phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 02 Cơ quan trong thực thi nhiệm vụ hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã; kết nối tiêu thụ sản phẩm; bảo đảm an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường nông thôn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố.
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc