Logo 2
Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

Thứ năm, 17/09/2020, 14:39 GMT+7

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3238/UBND-KT ngày 26 tháng 8 năm 2020 về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020.

Nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân hiện đang sinh sống tại các khu vực ven biển, ven sông, kênh rạch, khu vực có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão hiện nay, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các  dự án đầu tư, bố trí ổn định dân cư phòng tránh thiên tai, sạt lở trên địa bàn các quận - huyện theo nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2091/SNN-PTNT ngày 9 tháng 9 năm 2020, theo đó: đề nghị Ủy ban nhân dân các quận-huyện có liên quan thực hiện các nội dung như sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và báo cáo các khu vực ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý. Tuyên truyền thường xuyên và liên tục vị trí các bờ sông, kênh, rạch, có nguy cơ sạt lở để người dân biết, chủ động di dời, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tránh bị thiệt hại về người và tài sản.

2. Đẩy mạnh thực hiện công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn theo nội dung Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết.

 (đính kèm Công văn số 3238/UBND-KT ngày 26 tháng 8 năm 2020Công văn số 2091/SNN-PTNT ngày 9 tháng 9 năm 2020)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc