Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Tuyên truyền Tháng hàng động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

Thứ tư, 01/06/2022, 15:23 GMT+7

Tuyên truyền Tháng hàng động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

     Hưởng ứng phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 và thực hiện Kế hoạch số 1451/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

     Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp và biên soạn các nội dung truyền thông liên quan đến chủ đề Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022 cùng các nội dung bảo vệ môi trường trọng tâm của Thành phố trong năm 2022 nhằm hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, giáo dục nang cao nhận thức cộng đồng tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn Thành phố (đính kèm mã QR để tải tài liệu)

Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc