Ngành nghề nông thôn

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, 08/11/2022, 09:31 GMT+7

Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 theo Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

            Nhằm bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng cho các sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; bảo vệ cảnh quan, không gian và môi trường, xây dựng các khu dân cư, làng văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn bền vững trên địa bàn Thành phố và triển khai có hiệu quả Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-TTg.

Người viết : Đinh Xuân Khánh
Ý kiến bạn đọc