Kinh tế hợp tác

Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Trung Đông

Thứ sáu, 07/10/2022, 09:31 GMT+7

Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Trung Đông.

         Ngày 9 tháng 9 năm 2022, Hội Nông dân xã Thới Tam Thôn đã vận động thành lập HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Trung Đông với 8 thành viên, tổng vốn điều lệ của HTX 10.000.000.000 đồng do ông Trang Trung Sơn làm chủ tịch Hội đồng quản trị, ngành nghề kinh doanh của HTX chủ yếu là trồng rau, quả các loại rau và trồng hoa (trồng theo mô hình công nghệ cao). Diện tích canh tác bước đầu thành lập của HTX khoảng 10 ha. Hợp tác xã có địa chỉ tại số 39/15k, ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn.

Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc