Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá 10 Năm Vai Trò Hướng Dẫn, Triển Khai Và Phụ Trách Thực Hiện Các Tiêu Chí, Chỉ Tiêu Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2010 - 2020

Thứ ba, 09/03/2021, 14:20 GMT+7

Báo Cáo Tổng Kết Đánh Giá 10 Năm Vai Trò Hướng Dẫn, Triển Khai Và Phụ Trách Thực Hiện Các Tiêu Chí, Chỉ Tiêu Xây Dựng Nông Thôn Mới Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Giai Đoạn 2010 - 2020

        Ngày 02 tháng 8 năm 2019, Sở Lao động thương binh và Xã hội có Báo cáo số  25014/BC-SLĐTBXH-VPB về tổng kết đánh giá 10 năm vai trò hướng dẫn, triển khai và phụ trách thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2020.

Nội dung báo cáo gồm 02 phần, bao gồm:

         Phần 1: Kết quả thực hiện “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn: và kết quả thực hiện Tiêu chí số 12 về lao động có việc làm; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

     Phần 2: “HIệu quả Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” vè kết quả thực hiện Tiêu chí số 11 về hộ nghè; đề xuất định hướng và giải pháp thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc