Hoạt động Chi Đoàn

Biểu dương, khen thương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo và người tốt việc tốt năm 2022

Thứ năm, 14/07/2022, 13:51 GMT+7

BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯƠNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH; BIỂU DƯƠNG “LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO” VÀ “NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT” NĂM 2022

    Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2022, Công đoàn viên chức Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ biểu dương khen thương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách hồ chí minh; biểu dương “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Người tốt - Việc tốt” năm 2022. Đồng chí Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố  Hồ Chí Minh, kỳ vọng thành tích của những cá nhân, tập thể sẽ tiếp tục được phát huy và lan tỏa đến những cán bộ, công chức, viên chức khác trong các đơn vị.

      Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học  tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu; trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Thành phố.

     Năm 2021, dịch Covid-19 xảy ra, nhiều hoạt động của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung phải dừng, dời, điều chỉnh về thời gian, cách thức và quy mô tổ chức, nhưng Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện kịp thời, đầy đủ và phù hợp các kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt các mục đích và yêu cầu đề ra.

       Trong năm qua, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn đã triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục tổ chức sinh hoạt truyền thống, kể chuyện, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng tiền bối; … bằng nhiều hình thức phong phú, liên hệ vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua một số tác phẩm của Người. Chính những cách làm mới, sáng tạo đã giúp lan tỏa tinh thần học tập Bác, Đồng chí Hoàng Thị Mai - Bí thư Chi bộ, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh đã được vinh dự được khen thưởng giải cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

       Trong những năm qua, Đồng chí Hoàng Thị Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển HTX nông nghiệp: tham mưu xây dựng Đề án phát triển hợp tác xã hiệu quả 2021-2025; triển khai chính sách hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho Hợp tác xã nông nghiệp-dịch vụ thành lập mới: đến nay, đã hỗ trợ cho 30 HTX thành lập mới với tổng kinh phí hỗ trợ 2.812,74 triệu đồng, bình quân 93,758 triệu đồng/HTX; triển khai chính sách hỗ trợ cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc tại HTX nông nghiệp: đến nay, đã hỗ trợ cho 05 HTX với tổng kinh phí hỗ trợ là 306,0 triệu đồng. Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố.

       Kết quả như sau: tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017-2020. Kết quả phê duyệt phương án được hỗ trợ lãi vay trên địa bàn thành phố: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 15/6/2021, các quận - huyện đã phê duyệt: 907 quyết định, 1.943 hộ được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư: 2.660,662 tỷ đồng, tổng vốn vay: 1.567.260 tỷ đồng. Lũy tiến từ 2011 - 15/6/2021: 8.504 quyết định, với 24.611 lượt hộ dân được hỗ trợ lãi vay, tổng vốn đầu tư 13.847,771 tỷ đồng, tổng vốn vay 8.403,278 tỷ đồng. Từ đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc