Tổng hợp

Chào giá phí thẩm định tài sản

Thứ sáu, 29/09/2023, 14:27 GMT+7

Chào giá phí thẩm định tài sản

     Chi cục Phát triển nông thôn hiện đang có nhu cầu thẩm định giá để xác định giá khởi điểm tài sản cố định là xe ô tô theo giá trị thực tế để làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.
Chi cục Phát triển nông thôn kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện theo quy định gửi chào giá phí thẩm định giá tài sản theo danh mục chi tiết. Đề nghị các đơn vị chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

1273_1_1.png

Người viết : Vương Đình Vinh
Ý kiến bạn đọc