Diêm nghiệp

Chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2023

Thứ hai, 10/04/2023, 16:55 GMT+7

Chỉ đạo sản xuất muối niên vụ 2023

     Nhằm hỗ trợ kịp thời cho diêm dân trên địa bàn huyện Cần Giờ, đồng thời khắc phục các vấn đề hạn chế, tồn tại và phát huy các kết quả tích cực đạt được trong niên vụ muối 2022 và để tăng cường hiệu quả sản xuất trong vụ muối năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 1024/UBND ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc chỉ đạo sản xuất muối niên vụ năm 2023
(Đính kèm Công văn số 1024/UBND-KT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc