Hoạt động Chi Đoàn

Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2022 - Trồng 300 cây xanh tại tuyến đường liên tổ 4 - 11, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 29/07/2022, 10:20 GMT+7

CHIẾN DỊCH TÌNH NGHUYỆN KỲ NGHỈ HỒNG NĂM 2022 “TRỒNG 300 CÂY XANH TẠI TUYẾN ĐƯỜNG LIÊN TỔ 4 -11, ẤP 1, XÃ TÂN KIÊN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

     Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2022, Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn đã phối hợp cùng các cơ sở đoàn: Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; Đoàn Khu Công nghệ cao; Đoàn Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Sở Công thương; Đoàn Chi cục Quản lý thị trường; Đoàn Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị phối hợp thực hiện: Huyện đoàn Bình Chánh và Đoàn xã Tân Kiên, Bình Chánh đã tổ chức, triển khai chiến dịch tình nghuyện kỳ nghỉ hồng năm 2022 “trồng 300 cây xanh tại tuyến đường liên tổ 4 -11, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh”. Qua đó, hưởng ứng phong trào mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh trồng 01 cây xanh chung sức “Vì một Việt Nam xanh” nhằm thực hiện Đề án trồng 01 cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân, tạo thêm cảnh quan, bóng mát, điều hòa khí hậu, bảo vệ sức khỏe con người.

     Ngày 01 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg về phê duyệt đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, chính quyền, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát triển rừng và trồng cây xanh; nâng cao chất lượng và giá trị các hệ sinh thái rừng, phát huy được vai trò của rừng và cây xanh đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu. Phát triển cây xanh cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, đưa việc trồng cây xanh thực sự trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia tích cực của mọi người dân, tránh thực hiện phô trương, hình thức; là hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

     Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 30 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4399/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

     Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch trồng rừng và cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng các đơn vị triển khai trồng 300 cây xanh trên tuyến đường liên tổ 4 -11, ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Trong đó có 150 cây bằng lăng và 150 cây giáng hương. Đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn chương trình ý nghĩa này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu mà thông qua đó sẽ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…

     Qua đó, đề nghị các Chi đoàn tích cực tuyên truyền về ý nghĩa, thông điệp của Chương trình, tập trung vào các nội dung về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng đối với môi trường sống, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu cùng tính cấp thiết phải trồng, chăm sóc, bảo vệ lá phổi xanh của trái đất. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đăng ký tham gia “Cam kết xanh” và thực hiện các “Hành động xanh”.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc