Kinh tế hợp tác và trang trại

Chủ đề Tháng hành động vì HTX năm 2024 “Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã”

Thứ năm, 11/04/2024, 10:53 GMT+7

Chủ đề Tháng hành động vì HTX năm 2024 “Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã”

     Nhằm chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, gia nông Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2024) và 13 năm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) thống nhất Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4); ngày 07 tháng 02 năm 2024 Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành Kế hoạch số 70/KH-BTVLMHTXVN về tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã (HTX) năm 2024 với thời gian thực hiện cả năm 2024, trong đó cao điểm từ ngày 29/3/2024 đến 29/4/2024.
     Mục đích của Tháng hành động vì HTX năm 2024 nhằm nhằm nâng cao nhận thức, giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào, tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết. Qua đó, các cấp, các ngành, quan tâm hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác (THT), liên hiệp HTX và thành viên, góp phần phát triển kinh tế tập thể, HTX; Tăng cường đối thoại, giới thiệu, quảng bá, kết nối giữa các tổ chức kinh tế tập thể và thành viên với các thành phần kinh tế khác; ghi nhận và tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Tạo không khí vui khỏe để cán bộ, viên chức, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và cán bộ quản lý, thành viên và người lao động trong các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, thành viên liên kết hăng say công tác, hoạt động sản xuất xây dựng các tổ chức kinh tế tập thể, HTX phát triển bền vững; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, HTX.
     Chủ đề Tháng hành động vì HTX năm 2024: “ Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã”; Thông điệp truyền Thông gồm: HTX ứng phó với biển đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội; HTX hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực quốc gia; Đổi mới, hợp tác, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Hoạt động chính gồm: Hoạt động truyền thông; Hoạt động xây dựng, phát triển tổ chức Liên minh HTX và củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và phát triển thành viên.; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ HTX.

Người viết : Hoàng Anh Tiến
Ý kiến bạn đọc