Phát triển nông thôn

Giám sát thực hiện Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và Huyện ủy Hóc Môn

Thứ ba, 07/11/2023, 15:25 GMT+7

Giám sát thực hiện Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và Huyện ủy Hóc Môn

     Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn và Huyện ủy Hóc Môn.
     Mục tiêu giám sát là để tăng cường vai trò của Hội Nông dân, cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng thành phố tham gia giám sát cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy. Qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền có chủ trương, chính sách phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị giám sát và đơn vị được giám sát. Hoạt động giám sát bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
     1. Tại buổi giám sát Đảng ủy xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn
Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã báo cáo cho Đoàn giám sát về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn xã. Cụ thể, xã Tân Hiệp nằm ở phía Bắc huyện Hóc Môn, có điều kiện tiểu vùng sinh thái đặc trưng của hệ sinh thái nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ; diện tích tự nhiên là 1.196,98 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 603,61 ha, chiếm tỷ lệ 50,43%. 
     Xã hiện có 825 lao động sản xuất nông nghiệp, chiếm tỷ lệ 7,12% tổng số lao động, với 232 hộ. Bình quân diện tích canh tác là 2,2 ha/hộ và 079 ha/nhân khẩu nông nghiệp. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt bình quân 152 triệu đồng/ha. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của xã đạt 56.446.992 đồng/người/năm, năm 2022 đạt 67.736.400 đồng/người/năm.
     Đến nay, trên địa bàn xã còn 145 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,64%) với 449 nhân khẩu và 89 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,006%) với 327 nhân khẩu (so với tổng số dân 8.840 hộ). Phấn đầu đến cuối năm 2023, toàn xã giảm 103 hộ nghèo (1,17%), giảm 71 hộ cận nghèo (0,8%). 
     Trên địa bàn xã có 04 tổ hợp tác, gồm 01 tổ hợp tác bò sữa, 01 tổ hợp tác bò thịt, 01 tổ hợp tác hoa kiểng, 01 tổ hợp tác bánh tráng. Các sản phẩm nông nghiệp chủ lực đặc trưng của xã hiện nay gồm: sản phẩm rau hữu cơ, hoa lan hồ điệp, chuối sấy, bánh tráng, hủ tiếu, tóp mỡ. 
     Đảng ủy xã cũng đã ban hành Chương trình hành động số 42-CTrHĐ/ĐU ngày 03 tháng 4 năm 2023 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, làm cơ sở chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU trên địa bàn xã.

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc