Hoạt động Chi Đoàn

Học tập, Quán triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ hai, 10/04/2023, 16:01 GMT+7

Học tập, Quán triệt Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027


     Nhằm kịp thời triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ngày 02 tháng 03 năm 2023, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến về Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí Trần Thu Hà - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành đoàn tham dự và báo cáo viên tại Hội Nghị.

     Thực hiện theo chỉ đạo của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố, ngày 02 tháng 03 năm 2023, Ban Chấp hành Chi đoàn Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức tham dự Hội nghị về Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản  Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hội nghị được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, quan trọng trong các Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Hình 1: Đoàn viên Chi cục Phát triển nông thôn - Văn phòng Điều phối nông thôn mới tham gia học tập tại điểm cầu Chi cục Phát triển nông thôn

      Tại Hội nghị, các cán bộ đoàn được quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn. Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; công tác quốc tế thanh niên. Quán triệt các nội dung trong Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội về công tác phụ trách Đội bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 
- Khẩu hiệu hành động: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo.
- 12 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: tuyên truyền giáo dục, tình nguyện, sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, khởi nghiệp, nghề nghiệp việc làm, hội nhập quốc tế, xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi qua 3 phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc.

 Hình 2: Đoàn viên Chi cục Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tham gia học tập tại điểm cầu Chi cục Phát triển nông thôn    

Thực hiện các giải pháp để đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi trên các mặt: học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; kiên trì thực hiện các mảng công tác quan trọng của Đoàn là: tuyên truyền giáo dục, công tác quốc tế thanh niên, công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc trẻ em, nhi đồng, công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, công tác kiểm tra giám sát, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và công tác chỉ đạo.
Bên cạnh đó, xác định 3 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ là: công tác cán bộ đoàn, về thanh niên khởi nghiệp, về nâng cao năng lực số và phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số; 10 chương trình, đề án trọng điểm.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc