Kinh tế hợp tác và trang trại

Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

Thứ hai, 22/01/2024, 10:04 GMT+7

Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024

     Sáng này 12 tháng 01 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024 do đồng chí Võ Văn Hoan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì; đồng chí Đinh Minh Hiệp, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng chủ trì. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng đại diện phía Nam.

     Theo ông Đinh Minh Hiệp, trong năm 2023 vừa qua GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 ước đạt 8.190 tỷ đồng, tăng 1,53% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,74%), giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 19.305,7 tỷ đồng, tăng 1,52% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 3,78%), trong đó, trồng trọt tăng 0,14% (cùng kỳ tăng 3,4%), chăn nuôi tăng 0,62% (cùng kỳ tăng 2,3%), thủy sản tăng 3,53% (cùng kỳ tăng 5,9%), dịch vụ nông nghiệp tăng 4,01% (cùng kỳ tăng 5,31%); Giá trị sản xuất bình quân trên ha đất sản xuất nông nghiệp ước đạt 579 triệu đồng/ha, tăng 1,57% so cùng kỳ; Giá trị sản xuất các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực chiếm tỷ trọng khoảng 73% so với tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản.

     Năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI giai đoạn 2020 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, ngành nông nghiệp Thành phố tập trung thực hiện cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới, nhằm mục tiêu “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị”. Đồng thời, ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp tập trung ban hành kế hoạch và triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các chương trình, đề án trọng điểm của ngành giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại: Chợ hoa Tết Nguyên đán tại các quận, huyện ngoại thành; Chợ phiên nông sản an toàn... Năm 2023, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,52% so cùng kỳ.

     Trong năm 2023, ngành nông nghiệp Thành phố đặt ra 18 chỉ tiêu chính theo kế hoạch đề ra từ đầu năm 2023 của ngành nông nghiệp, trong đó, 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch; 8 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch.
      Bên cạnh đó, cũng còn tồn tại một số khó khăn của ngành nông nghiệp trong năm 2023 như: tổng đàn gia súc trong chăn nuôi có khuynh hướng giảm mạnh bởi tốc độ đô thị hóa và giá nguyên liệu đầu vào, giá thức ăn chăn nuôi vẫn còn tăng nên người chăn nuôi ngại đầu tư và mở rộng, tái đàn; nguồn lợi thủy sản suy giảm dẫn tới sản lượng khai thác thủy sản giảm, ngoài ra, chi phí mỗi chuyến biển cao (dầu, nhân công,..), trong khi giá bán thủy sản không tăng, do đó số lượng tàu cá giảm; Cơ chế, chính sách và giải pháp về phát triển nông nghiệp, nông thôn có một số bất cập như tiếp cận hỗ trợ lãi vay, việc tạm ngưng thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp làm ảnh hưởng đến đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất của người dân tại các huyện thí điểm (Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ) cũng như thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khác.
      Từ những thực trạng nêu trên, ngành nông nghiệp Thành phố phấn đấu năm 2024: tốc độ tăng GRDP từ 1-1,5%; giá trị sản xuất đạt 590-650 triệu đồng/ha. Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao, trên tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thành phố đạt 45-48%. Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đạt 70-75%. Số sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn 3 sao trở lên đạt 28 sản phẩm trở lên.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan đánh giá, năm 2023, nhiều ngành kinh tế của thành phố gặp khó khăn, có ngành tăng trưởng yếu. Riêng ngành nông nghiệp thành phố vẫn giữ được thế phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước. Thời gian tới, ngành nông nghiệp Thành phố phải thay đổi từ nhận thức đến hành động; thay đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp, sang kinh tế nông nghiệp. Nông nghiệp thành phố phải mở rộng không gian phát triển.

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc