Kinh tế hợp tác

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Thứ tư, 20/10/2021, 11:25 GMT+7

Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 63 điểm cầu cả nước.
Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc