Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ hai, 28/08/2023, 08:45 GMT+7

Kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
  

     Ngày 31 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3150/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình bố trí dân cư vùng thiên tai giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu:
     Giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện bố trí ổn định dân cư cho 611 hộ tại các vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các huyện: Củ Chi, Nhà bè Cần Giờ.
Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc bố trí ổn định dân cư cho các hộ gia đình tại các vùng thiên tai trên địa bàn Thành phố; ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân sau khi bố trí ổn định dân cư Kiểm soát ô nhiễm vùng sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, bảo vệ và phát triển các công trình thủy lợi, môi trường rừng và ứng phó biến đổi khí hậu./.
    (Chi tiết kèm theo Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc