Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ sáu, 13/01/2023, 15:00 GMT+7

Kết quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 3314/SNN-PTNT gửi Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về báo cáo kết quả triển khai phát triển ngành nghề nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo kết quả triển khai phát triển ngành nghề nông thôn; công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 và định hướng xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2023 trên địa bàn Thành phố.
(Đính kèm Công văn số  3314/SNN-PTNT ngày 29 tháng12 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Người viết : Nguyễn Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc