Khảo sát hài lòng

Kết quả Khảo sát sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại Chi cục Phát triển nông thôn

Thứ năm, 04/08/2022, 09:44 GMT+7

Kết quả Khảo sát sự hài lòng khi thực hiện thủ tục hành chính tại Chi cục Phát triển nông thôn

       Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Chi cục.

      Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Chi cục từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/07/2022 như sau:

Tổng số lượt thực hiện đánh giá: 60 lượt

Tổng số lượt đánh giá hài lòng: 59/60 lượt đạt tỷ lệ 98.3%.
Người viết : Phạm Thị Thúy An
Ý kiến bạn đọc