Kinh tế hợp tác

Kết quả thực hiện Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ ba, 09/03/2021, 13:35 GMT+7

Kết quả thực hiện Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất, là một trong những tiêu chí quan trọng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Vì đây là phương thức tổ chức cho người nông dân phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Người nông dân sẽ không sản xuất riêng lẻ mà được khuyến khích tham gia vào hợp tác xã, liên kết với doanh nghiệp để cùng nhau tổ chức sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương.

Đó không những là cơ hội góp phần phát triển nâng cao đời sống của người dân mà còn là giải pháp để phát huy nội lực rất hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới, bằng cách thông qua nhiều chính sách khuyến khích phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn như tổ hợp tác, hợp tác xã, sẽ góp phần khuyến khích kinh tế hợp tác ở nông thôn phát triển mạnh cả chiều rộng và chiều sâu.  

Tính đến cuối năm 2020, tổng số hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn 56 xã xây dựng nông thôn mới là 85 hợp tác xã. Số lượng 1.364 thành viên, bình quân 16 thành viên/hợp tác xã. Tổng vốn điều lệ là 483 tỷ đồng. Trên địa bàn các xã phần lớn đều có hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, hợp tác xã đã thể hiện được vai trò là đầu mối trong việc tổ chức sản xuất, ký kết các hợp đồng tiêu thụ nông sản ổn định cho người nông dân với các doanh nghiệp, bếp ăn, trường học,... từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí số 13 – Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới./.

(Đính kèm Báo cáo số 109/BC-CCPTNT ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn về Kết quả thực hiện Tiêu chí 13 Tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố)
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc