Kinh tế hợp tác và trang trại

Khóa tập huấn “Các chuyên đề dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm nông nghiệp thời kì hội nhập và phát triển bền vững”

Thứ hai, 01/07/2024, 09:28 GMT+7

Khóa tập huấn

“Các chuyên đề dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm nông nghiệp thời kì hội nhập và phát triển bền vững”

Ngày 20 tháng 5 năm 2024, Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn đã ra Thông báo 126/TB-TCSC về việc tổ chức khóa tập huấn “Các chuyên đề dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm nông nghiệp thời kì hội nhập và phát triển bền vững”
Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế Nông nghiệp (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức khóa tập huấn “Các chuyên đề dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt động nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm nông nghiệp thời kì hội nhập và phát triển bền vững”, với nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:
Chương trình nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý các Doanh nghiệp và các Hợp tác xã các kiến thức và kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cung ứng sản phẩm nông nghiệp trong thời kì hội nhập và giúp cho các Doanh nghiệp và các Hợp tác xã phát triển bền vững.
2. Đối tượng: Các Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Các Hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Các cá nhân, tổ chức đăng trong quá trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
3. Nội dung tập huấn: gồm 9 chuyên đề
- Chuyên đề 1: Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, hướng dẫn bán hàng theo combo và một số hình thức khác (bán qua mạng, bán trước qua mã QR code...)
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 01/7/2024 đến 06/7/2024
- Chuyên đề 2: Kỹ năng xuất nhập khẩu nông sản qua các thị trường Châu Á. 
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 13/7/2024
- Chuyên đề 3: Kỹ năng tham gia các "Gian hàng nông sản Việt Nam" trên nền tảng điện tử và mạng xã hội trong và ngoài nước.
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 15/7/2024 đến ngày 20/7/2024
- Chuyên đề 4: Hướng dẫn kỹ năng chuẩn bị hồ sơ minh chứng để hoàn thiện hồ sơ phân hạng OCOP.
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 22/7/2024 đến ngày 27/7/2024 
- Chuyên đề 5: Kỹ năng xây dựng phương án kinh doanh đa dịch vụ trong HTX.
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 29/7/2024 đến ngày 03/8/2024
- Chuyên đề 6: Kết nối kinh doanh giữa HTX và các doanh nghiệp đầu vào và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. 
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 05/8/2024 đến ngày 10/8/2024
- Chuyên đề 7: Tập huấn kỹ năng xây dựng các đầu mối cung cấp nông sản, thiết kế combo nông sản, chào hàng với các nhà bán lẻ.
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 12/8/2024 đến ngày 17/8/2024
- Chuyên đề 8: Kỹ năng quản trị sản xuất - kinh doanh cho các nhà quản lý tổ chức kinh tế (CEO), hộ sản xuất tham gia chương trình OCOP. 
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 19/8/2024 đến ngày 24/8/2024
- Chuyên đề 9: Tâm lý quản lý và nghệ thuật lãnh đạo hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp. 
* Thời gian dự kiến: 18h00 - Từ ngày 26/8/2024 đến ngày 30/8/2024
4. Hình thức học: Học trực tuyến qua phần mềm Google Meet.
5. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận: Nhà trường sẽ cấp giấy chứng nhận mỗi chuyên đề cho các anh chị học viên tham gia.
6. Kinh phí học tập: Học viên được miễn toàn bộ kinh phí học tập.
Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia khóa tập huấn, đề nghị đăng ký thông tin theo mã QR hoặc truy cập vào đường link sau: https://forms.gle/ZJPmT8NizaDg39En8
Người liên hệ: CV Phòng Đào tạo - Anh Đỗ Hữu Phương: 0903735230 (zalo); Lê Thu Thảo: 0907760506 (zalo) hoặc (028) 39101423.

Người viết : Hoàng Anh Tiến
Ý kiến bạn đọc