Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 01 năm 2024

Thứ hai, 15/04/2024, 15:23 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 01 năm 2024

     Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 107/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 01 năm 2024.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc