Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 02 năm 2024

Thứ năm, 07/03/2024, 09:05 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 02 năm 2024

      Ngày 06 tháng 03 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 155/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 02 năm 2024. 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc