Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 03 năm 2024

Thứ sáu, 05/04/2024, 10:22 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 03 năm 2024

Ngày 04 tháng 04 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 209/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 3 năm 2024.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc