Thông tin lãi suất

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 06 năm 2024

Thứ hai, 08/07/2024, 09:58 GMT+7

Lãi suất tiết kiệm tiền đồng tháng 06 năm 2024

Ngày 03 tháng 7 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn số 472/TB-HCM về Bảng Tổng hợp lãi suất huy động tiết kiệm tiền đồng kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tháng 6 năm 2024. 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc