Kinh tế hợp tác

Một số chính sách hỗ trợ lãi vay cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 21/05/2021, 09:11 GMT+7

Một số chính sách hỗ trợ lãi vay cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

          Nhằm thông tin đến các hợp tác xã nông nghiệp một số cơ chế, chính sách hỗ trợ lãi vay để tăng vốn hoạt động, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, trả nhân công lao động,... Chi cục Phát triển nông thôn thông tin, giới thiệu đến các hợp tác xã hiện đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 02 nội dung chính sách hỗ trợ trực tiếp đến hợp tác xã, thành viên hợp tác xã như sau:

           1. Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố

         Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2017 - 2020, trong đó, quy định kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Đây là chính sách nhằm khuyến khích các hợp tác xã đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại giúp nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

         Chủ đầu tư có phương án đầu tư phát triển nông nghiệp phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp đô thị của Thành phố khi vay vốn từ ngân hàng được xem xét hỗ trợ như sau:

          - Hỗ trợ 100% lãi suất hỗ trợ lãi vay: khi đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, sơ chế, chế biến sản phẩm nông nghiệp; khai thác tổ yến theo quy hoạch; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm: đóng mới; thay mới, nâng cấp công suất máy dưới 90 CV; nâng cấp công suất máy từ 90 CV lên dưới 400 CV); thay mới giống đàn bò sữa hiện hữu có năng suất thấp; sản xuất giống; sản xuất nông nghiệp tốt và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được cấp chứng nhận;

           - Hỗ trợ 80% lãi suất hỗ trợ lãi vay: khi đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trong đầu tư sản xuất hoa lan, cây kiểng, cá cảnh, bò sữa (từ 15 con trở lên, đảm bảo vệ sinh môi trường), bò thịt hoặc nuôi trồng thủy sản khai thác hiệu quả nguồn nước kênh Đông;

           - Hỗ trợ 60% lãi suất hỗ trợ lãi vay: khi đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ngành nghề nông thôn trong sản xuất các loại cây trồng vật nuôi khác; ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; mua nguyên nhiên vật liệu phát triển ngành nghề nông thôn; khai thác đánh bắt thủy sản không mang tính lạm sát (bao gồm sửa chữa phương tiện, mua sắm ngư lưới cụ đối với tàu dưới 400 CV); sản xuất thức ăn chăn nuôi hoặc phát triển du lịch sinh thái.

          (Ghi chú: Lãi suất để tính hỗ trợ lãi vay là lãi suất huy động tiết kiệm bằng tiền đồng kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố, gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh công bố hàng tháng (loại trả lãi sau) cộng thêm 2%/năm. Lãi suất này do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hàng tháng theo quy định).
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc