Cải cách hành chính

Nội dung thông tin những điểm mới và lưu ý của luật đất đai - có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025

Thứ hai, 01/07/2024, 09:04 GMT+7

Nội dung thông tin những điểm mới và lưu ý của luật đất đai - có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 01 năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2025). Người dân cần nắm bắt thông tin cũng như lưu ý những điểm mới quan trọng như sau: 
1.    Bảng giá đất được xây dựng hằng năm phù hợp với thực tế.
2.    Bãi bỏ khung giá đất.
3.    Quy định chi tiết các trường hợp nhà nước thu hồi đất.
4.    Phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất.
5.    Được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại.
6.    Mở rộng điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với đất chưa có giấy tờ.
7.    Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân.
8.    Cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất lúa.
9.    Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.
(Đính kèm Tờ gấp tuyên truyền “Những điểm mới trong Luật Đất đai năm 2024” trích từ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 năm 2024)

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc