Cơ chế, chính sách hỗ trợ

Quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về về Phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

Thứ tư, 14/09/2022, 13:45 GMT+7

Quyết định 858/QĐ-TTg ngày 20 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ về

Phê duyệt chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030

      Ngày 20/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 858/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.

      Theo đó, mục tiêu cụ thể của Chiến lược như sau: Sản xuất cây trồng chủ lực đạt trên 90% năm 2025, cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% năm 2030; Sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt trên 80% năm 2025, cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 60% năm 2030; Cấp nước, tiêu nước, gom muối trên đồng và thu hoạch, vận chuyển muối đạt trên 70% năm 2025 và đạt trên 90% năm 2030; Tốc độ tăng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến nông sản đạt trên 8,0%/năm vào năm 2025; Trên 70% số cơ sở chế biến, bảo quản nông sản chủ lực đạt trình độ và năng lực công nghệ trung bình tiên tiến trở lên;…

      Bên cạnh đó, các giải pháp thực hiện Chiến lược bao gồm: Hoàn thiện về thể chế chính sách; Tổ chức lại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo định hướng phát triển 3 nhóm sản phẩm; Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; Rà soát, đánh giá nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo chuyên ngành cơ giới nông nghiệp và chế biến nông sản.../.

Quyết định 858 file pdf

Người viết : Phạm Minh Nhật
Ý kiến bạn đọc