Kinh tế hợp tác và trang trại

Sơ kết 02 năm từ năm 2022 đến năm 2023 thực hiện Chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026 giữa Liên minh Hợp tác xã Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ năm, 11/01/2024, 14:26 GMT+7

Sơ kết 02 năm từ năm 2022 đến năm 2023 thực hiện Chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026 giữa Liên minh Hợp tác xã Thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 03 tháng 01 năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 05/BC-SNN về báo cáo sơ kết 02 năm (2022 - 2023) thực hiện Chương trình phối hợp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2026 gửi Liên minh Hợp tác xã Thành phố về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả và chất của hợp tác xã. Kết quả thực hiện một số nội dung nổi bật của chương trình phối hợp cụ thể như sau:
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX): Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi Thú y tổ chức hội nghị, hội thảo, khảo sát học tập mô hình tại các tỉnh thành để giúp các HTX, thành viên HTX, người dân nhận thức rõ hơn về bản chất và vai trò của HTX trong phát triển nông nghiệp.
2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực KTTT, HTX 
+ Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức lớp đào tạo nâng cao kỹ năng quả lý, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số phục vụ bán hàng qua sàn thương mại điện tử…cho các học viên tham dự là HTX, cá nhân tham gia sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp.
+ Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rau hữu cơ, kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa; ứng dụng chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản; chuyển giao kỹ thuật tiến tiến trong nuôi cá cảnh cho các HTX và thành viên của HTX như: HTX Song Hy, HTX Thuận Yến, HTX Cá kiểng Bình Lợi, HTX rau Xuân Thới Thượng, HTX rau sạch nên ăn, HTX Ngã Ba Giồng, HTX Cần Giờ Tương Lai.
3. Nâng cao hiệu quả hoạt động của KTT, HTX
+ Chi cục Thủy sản: Hỗ trợ các lấy 02 mẫu phân tích 02 chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm (Chloramphenicol, Ciprofloxacin); hỗ trợ các HTX lấy mẫu nước và mẫu cá cảnh để phân tích 54 chỉ tiêu trong môi trường nước.
+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Hỗ trợ các HTX lấy mẫu phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật với 60 mẫu rau đang thu hoạch chuẩn bị đưa ra thị trường và thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 02 HTX.
+ Trung tâm Khuyến nông: Xây dựng các mô hình “Trồng rau theo quy trình VietGAP; mô hình trồng rau hữu cơ cho; mô hình trồng rau ăn quả theo quy trình VietGAP; mô hình trồng rau hữu cơ; mô hình ứng dụng cơ giới hóa và mô hình thâm canh xoài theo quy trình GAP cho các HTX và thành viên HTX.
4. Hỗ trợ vốn, tín dụng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các Sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố phê duyệt Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2023 - 2025 (trong đó ưu tiên đối tượng là các HTX, thành viên HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp).
5. Hỗ trợ xúc tiến thương mại
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp đã tổ chức chợ phiên Nông sản an toàn Thành phố năm 2023 vào sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại 02 địa điểm trên địa bàn Thành phố nhằm hỗ trợ các đơn vị, HTX, THT sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm; triển lãm sản phẩm tiêu biểu, OCOP của Thành phố Hồ Chí Minh tại sự kiện do Hội Nông dân Thành phố tổ chức, diễn ra từ ngày 21 tháng 4 năm 2023 đến ngày 29 tháng 4 năm 2023 với sự tham gia của các HTX./.


Sản phẩm của HTX Hoa lan Huyền Thoại tại lễ hội Festival Hoa lan

Người viết : Lê Công Hậu
Ý kiến bạn đọc