Ngành nghề nông thôn

Tham gia đề cử, ứng cử Chương trình Thành phố Hồ Chí Minh 100 điều thú vị

Thứ tư, 08/03/2023, 08:28 GMT+7

Tham gia đề cử, ứng cử Chương trình Thành phố Hồ Chí Minh – 100 điều thú vị

    Nhằm góp phần chung tay cùng các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn Thành phố (trong đó có Tổ hợp tác, Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, diêm nghiệp gắn với phát triển du lịch cộng đồng) phục hồi sau dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp, các nhà cung ứng dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa, gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ du lịch của Thành phố, Sở Du lịch đã xây dựng Kế hoạch số 1982/KH-DL ngày 14 tháng 11 năm 2022, theo đó, điều kiện ứng viên của Chương trình như sau:
    - Là các đơn vị kinh doanh các dịch vụ du lịch (như khách sạn, nhà hàng, điểm mua sắm, điểm vui chơi giải trí,...) Tham gia theo 02 hình thức: 
    + Tự ứng cử, và 
    +  Được đề cử, giới thiệu
    - Các ứng viên tham gia Chương trình phải đáp ứng các điều kiện sau:
    + Đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh
    + Tham gia Chương trình trên tinh thần tự nguyện; đồng thời, đăng ký tham dự với đầy đủ thành phần Hồ sơ hợp lệ theo quy định của Ban tổ chức Chương trình và đăng ký không quá 01 tiêu thức bình chọn (gồm 10 tiêu thức bình chọn theo Kế hoạch số 1982/KH-DL)
    + Gửi hồ sơ đăng ký trực tuyến trên website Chương trình: http://100e.visithcmc.vn/. 
    + Nộp hồ sơ đăng ký theo đúng thời hạn do Ban Tổ chức Chương trình quy định. Các trường hợp trễ thời hạn so với quy định được xem là Hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện để tham gia bình chọn.
    Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề nông thôn gắn với phát triển du lịch cộng đồng quan tâm tham gia ứng cử, đề cử vui lòng xem thêm các thông tin chi tiết tại Kế hoạch số 1982/KH-DL ngày 14 tháng 11 năm 2022 và Công văn số 83/SDL-QLLH ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Sở Du lịch
    (Đính kèm Kế hoạch số 1982/KH-DL ngày 14 tháng 11 năm 2022Công văn số 83/SDL-QLLH ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Sở Du lịch)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc