Cơ điện, ngành nghề nông thôn

Thông tin bảng mã số HS đối với danh mục muối

Thứ sáu, 08/09/2023, 09:21 GMT+7

Thông tin bảng mã số HS đối với danh mục muối


    Ngày 07 tháng 9 năm 2023, Chi cục Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 1196/CCPTNT-CĐ Nhằm thông tin đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối bảng mã số HS đối với danh mục muối. Cụ thể như sau:
1. Muối công nghiệp (là muối có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640:2013 hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về muối công nghiệp): mã số HS là 2501.00.20 (muối mỏ chưa qua chế biến), mã số HS là 2501.00.99 (loại khác).
2. Muối tinh (là muối đã được chế biến, có hàm lượng các chất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639:2013 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT): mã số HS là 2501.00.93.
3. Muối thực phẩm (là muối được bổ sung tăng cường vi chất i-ốt dùng để ăn trực tiếp và dùng trong chế biến thực phẩm, có hàm lượng các chất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT): mã số HS là 2501.00.10.
     Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị tổ chức, cá nhân nhập khẩu muối căn cứ vào những mã số HS được quy định trên để thực hiện./.
    (Đính kèm Công văn số 1196/CCPTNT-CĐ ngày 04 tháng 9 năm 2023 của Chi cục Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh)

Người viết : Bùi Quang Minh
Ý kiến bạn đọc