Thông tin

Thông tin, tuyên truyền Luật Căn cước

Thứ hai, 10/06/2024, 14:48 GMT+7

Thông tin, tuyên truyền Luật Căn cước

Căn cứ Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024);
Thực hiện Thông báo số 2524/TB-CQTT(CATP) ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện Công văn số 1600/SNN-VP ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Căn cước.
Chi cục Phát triển nông thôn triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước đến toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực tại vị. 
2. Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực tại vị tuyên truyền Luật Căn cước, những điểm mới, tiện ích của Luật Căn cước,...đến gia đình, bạn bè, người thân. 
3. Áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, linh hoạt, đa dạng tại đơn vị như: 
- Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên trang thông tin điện tử chính thống của đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị... để tạo sự tương tác, lan tỏa sâu rộng trong xã hội. 
- Tổ chức niêm yết thông tin tuyên truyền; niêm yết mã Qr-code có nội dung tuyên truyền Luật Căn cước tại Bộ phận 01 cửa. 
- Kết hợp tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần.
(Đính kèm mã Qr-code Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).

NỘI DUNG THÔNG TIN NHỮNG ĐIỂM MỚI VÀ LƯU Ý CỦA LUẬT CĂN CƯỚC

Thực hiện Kế hoạch số 2671/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn Thành phố, 
Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, người dân cần nắm bắt thông tin cũng như lưu ý những điểm mới quan trọng như sau: 
I. ĐIỂM MỚI LUẬT CĂN CƯỚC
1. Bỏ “đặc điểm nhận dạng” và “vân tay”
Hai đặc điểm này sẽ không được hiển thị trên mặt sau của thẻ căn cước mà sẽ được số hóa và lưu vào thẻ chip.
2. Thu thập dữ liệu sinh trắc mống mắt
Người từ đủ 06 tuổi trở lên phải lấy sinh trắc mống mắt. Dữ liệu sẽ được lưu vào thẻ chip.
3. Rút gọn tên thẻ
 “Căn cước công dân” thành “Căn cước”.
4. Thay đổi trường thông tin
“Quê quán” thành “Nơi đăng ký khai sinh”.
“Nơi thường trú” thành “Nơi cư trú”.
5. Từ ngày 1-7-2024, mỗi công dân sẽ có một căn cước điện tử, được thể hiện qua tài khoản định danh điện tử (ứng dụng VNeID).
6. Công dân dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.
7. Giấy tờ mới: “Giấy chứng nhận căn cước”
Là giấy tờ tùy thân chứa thông tin căn cước. Dành cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch. Do cơ quan quản lý căn cước cấp.
II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN PHẢI ĐỔI SANG THẺ  CĂN CƯỚC
1. Thẻ CCCD hết hạn sau ngày 01/07/2024 (thời hạn in trên mặt trước, góc dưới cùng bên trái của thẻ); 
2. Thay đổi nhận dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
3. Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
4. Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
5. Xác lập lại số định danh cá nhân;
6. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, chưa được cấp CCCD phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước;
7. Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
III. CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Thứ nhất
- Người dân không bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước nếu không thuộc các trường hợp phải đổi thẻ CCCD
- Từ ngày 01/01/2025, tất cả CMND sẽ hết giá trị sử dụng.
- Thẻ CCCD/CMND hết hạn sử dụng từ ngày 15-1-2024 đến trước ngày 30-6-2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30-6-2024 (khoản 3 Điều 46 Luật Căn cước).
- Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND/CCCD được giữ nguyên giá trị sử dụng.
2. Thứ hai, lợi ích của thẻ căn cước
- Có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam.
- Được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.
3. Thứ ba, nghĩa vụ của người dân
Công dân Việt Nam làm thủ tục cấp thẻ căn cước.
- Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch làm thủ tục cấp giấy chứng nhận căn cước.
Bảo quản thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước đã được cấp.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu của mình để cập nhật, điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, thẻ căn cước, căn cước điện tử.
- Cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu của mình đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước khi thực hiện giao dịch có liên quan và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của thông tin, tài liệu.
- Xuất trình thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước hoặc cung cấp số định danh cá nhân khi người có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra.
- Nộp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cấp đổi, bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.
4. Thứ tư, các hành vi bị nghiêm cấm
- Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.
- Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo độ tuổi quy định.
- Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.
- Khai thác, chia sẻ, mua bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.
(Đính kèm Tờ gấp tuyên truyền của Công An Thành phố Hồ Chí Minh Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội phát hành:“Các điểm mới của Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024)”, “Một số điểm lưu ý khi Luật Căn cước số 26/2023/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024).

Người viết : Lương Vũ Thanh Hải
Ý kiến bạn đọc