Quy hoạch và Bố trí dân cư

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Thứ hai, 10/04/2023, 16:45 GMT+7

Triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

     Ngày 03 tháng 04 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 768/SNN-PTNT về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023, theo đó đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và quận, huyện có liên quan triển khai các nội dung như sau:
     1. Thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và báo cáo các khu vực ven biển, ven sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở để kịp thời xử lý, nhất là trong mùa mưa bão. Tuyên truyền thường xuyên và liên tục vị trí các bờ sông, kênh, rạch, có nguy cơ sạt lở để người dân biết, chủ động di dời, hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, tránh bị thiệt hại về người và tài sản.
     2. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 4353/UBND-KT ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, bố trí ổn định dân cư phòng tránh thiên tai, sạt lở trên địa bàn./.
(Đính kèm Công văn số 768/UBND-KT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Người viết : Nguyễn Hồng Minh
Ý kiến bạn đọc