Phát triển nông thôn và bố trí dân cư

Triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hóc Môn, TP.HCM

Thứ năm, 30/11/2023, 08:16 GMT+7

Triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hóc Môn, TP.HCM 

     Ngày 31 tháng 10 năm 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố đã triển khai kế hoạch giám sát Chương trình hành động số 28-CTHĐ/TU ngày 01 tháng 01 năm 2023 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại huyện Hóc Môn.
Tại buổi giám sát, Huyện ủy Hóc Môn đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Hóc Môn trong năm 2023 như sau:
     Huyện Hóc Môn với tổng diện tích tự nhiên 10.917,2 ha với 143.139 hộ gia đình, gồm 11 xã và 01 thị trấn, trong đó có 10 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đất nông nghiệp 5.242 ha, chiếm 48,02% tổng diện tích đất tự nhiên của Huyện. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 2,57%/năm, chiếm tỷ trọng 2,73% trong cơ cấu kinh tế và có xu hướng giảm. Huyện có 1.427 lao động, 1.363 hội viên nông dân trực tiếp làm nông nghiệp.
Những thành quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới góp phần không nhỏ trong thay đổi diện mạo nông thôn, hạ tầng kỹ thuật được nâng cấp, đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; đã tạo được sự phấn khởi và là động lực để hội viên, nông dân từng bước phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị, ứng dụng công nghệ cao; sử dụng hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay chuyển đổi cây trồng, vật nuôi năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.
     Trong năm 2023, Huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp với 16 hợp tác xã, 03 chi nhánh đăng ký hoạt động, trong đó 07 hợp tác xã còn hoạt động, 01 hợp tác xã mới thành lập tháng 6 năm 2023. Ủy ban nhân dân Huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách trợ vốn, tín dụng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân, các chủ thể đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được tiếp cận các nguồn hỗ trợ về vốn vay; ưu tiên hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nông nghiệp đô thị; hỗ trợ xây dựng, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Toàn Huyện đã có 19 sản phẩm đạt chuẩn OCOP được công nhận, có 07 xã đang hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng đối với 12 sản phẩm.
Huyện đã tổ chức 14 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số lượng đào tạo 357 lao động; phối hợp tổ chức 09 lớp tập huấn về trồng trọt và chăn nuôi với 267 hội viên nông dân tham dự; góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo (đạt 87,2%) và lao động có việc làm trên địa bàn Huyện (đạt 96%), giải quyết việc làm cho 3.014 lao động, tăng thu nhập cho lao động nông thôn, nhất là lực lượng lao động trực tiếp là nông nghiệp, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện. 
Sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn của huyện Hóc Môn, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.

Người viết : Phùng Ngọc Tâm
Ý kiến bạn đọc